Hva vil det si å være andelshaver?

Som medlem og andelshaver i Kirkerud Andelsgård SA forhåndsbetaler du for en tilmålt del av avlingen. Du kommer selv til gården og høster; hver uke i sesongen sendes det ut høstelister som forteller deg hva, hvor mye og hvordan du kan høste. Medlemsskapet er personlig, og du kan ikke overdra det til noen andre. I 2017 anslår vi at vi kan tilby avling fra slutten av april til midten av oktober. 

 

Pris

En grønnsaks- og fruktandel koster 3000 kroner og en eggeandel koster 400 kroner i 2018. 

 

Dugnad

Som medlem skal du delta på dugnad minst åtte timer i løpet av året. Vi arrangerer flere fellesdugnader, men det er også mulig å gjøre dugnad utenom dette. Fellesdugnadene er hyggelige og sosiale - her kan du stifte bekjentskap med de andre andelshaverne og jobbe sammen med andre som har noen av de samme interessene som deg selv. Du kan ta med familien om du vil og slik få en ny sosial aktivitet sammen med familien i lokalmiljøet. De store fellesdugnadene har hittil foregått på lørdager, og i tillegg kan du gjennom sesongen delta på "luketirsdag". Kanskje samtidig som du henter ukas andel?

Arrangementer

Som andelshaver inviteres du til vårfest på gården. Da tenner vi grillen, pynter trærne med vimpler og har (jordnære) aktiviteter for barn og voksne, for eksempel hønsebingo og natursti. Vi har også Høsttakkefest og Åpen gård under Øko-uka i september med salgsboder, kafé og aktiviteter. I den forbindelse blir du som andelshaver kanskje spurt om å bidra med en kake eller noe annet salgbart og spiselig. Og så oppfordres du til å ta med slekt og venner til en hyggelig dag på utekafé! 

Vite mer?

Vil du lese mer om konseptet andelsgård, se nettsidene til Andelslandbruk Norge.

MEDLEMSKAP