OM OSS

 


 

Vi er en andelsgård som startet opp våren 2015. Gården ligger på Slemmestad i Buskerud, med tilknytning til kyststi, skog og sjø. Den består av ca 10 mål innmark og 50 mål skog/fjell. 

Vi dyrker en mengde grønnsaker, frukt, bær og urter i tillegg til hønsehold. Ved oppstart i 2015 solgte vi 30 andeler. I andelsgårdens tredje år har vi økt produksjonen, og antall andeler er oppe i 55. Vi er organisert som et samvirke og har et eget styre bestående av syv andelshavere. 

 

Alle andelene for 2018 er solgt, men det er mulig å sette seg på venteliste. Se kontaktinfo her på nettsiden.